Εργαστήρι Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας

  • Το εργαστήριο ασπρόμαυρων φωτογραφιών λειτουργεί στον τρίτο όροφο της κατάληψης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *