Ανοιχτό Εργαστήρι και σκοτεινός Θάλαμος, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή


Ανοιχτό Εργαστήρι γλυπτικής, κουκλοθέατρου και anιmation, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 7μμ. Εργαστήρι Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας κάθε Τετάρτη στίς 2μμ

Δημιουργούμε τα εργαστήρια και τις υποδομές μας έξω απο τα πλαίσια του κέρδους, των ελίτ και της εμπορευματικότητας. Για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών μετάδοσης της γνώσης και της συλλογικής δημιουργίας.