“Ποιός είπε ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή”

Μπροσουράκι σχετικά με τις μπατσο-στρατιωτικές σχολές το οποίο μοιράζεται σε γυμνάσια, λύκεια.

 

 

 

 


 κλικ στις εικόνες

για μέγεθος-ανάλυση εκτύπωσης

 

4η και 1η σελίδα

2η και 3η σελίδα

Έντυπο τύπου μπροσούρας (διπλωμένο Α4) προς ανατύπωση – μοίρασμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *